Waarom bij scheiding kinderalimentatie betaald moet worden

Kinderalimentatie is een vorm van voogdij die een afwezige ouder verplicht tot financiële en emotionele ondersteuning van de kinderen. Het te betalen bedrag wordt bepaald door richtlijnen van de staat, die gebaseerd zijn op het inkomensniveau van elke ouder. Als een of beide ouders een laag inkomen hebben, kunnen zij in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Uitvoeringsinstanties voor kinderalimentatie doen er alles aan om betalingen van niet-verzorgde ouders te innen, omdat het voor verzorgde ouders erg moeilijk kan zijn om kinderen zonder financiële hulp op te voeden. Het is te allen tijde is het aan te raden de scheidingsadvocaat en een advocaat kinderalimentatie te raadplegen.

Verplicht betalen van kinderalimentatie

Er zijn een aantal redenen waarom een ouder kan worden veroordeeld tot het betalen van kinderalimentatie. Een van de ouders kan het ouderlijk huis hebben verlaten, waardoor de kinderen niet meer bij beide ouders kunnen wonen. In sommige gevallen kan een van de ouders door ziekte of handicap niet in staat zijn om te werken. Als een van de ouders de voogdij heeft over de kinderen en geen alimentatie ontvangt, kan hij of zij in aanmerking komen voor uitkeringen van de staat. In sommige landen kan een voogd worden veroordeeld tot het betalen van kinderalimentatie als de andere ouder werkloos is of parttime werkt en niet in staat is om in de kosten van het levensonderhoud te voorzien.

In geval van echtscheiding kunnen rechtbanken bepalen hoeveel kinderalimentatie wordt betaald. Zij houden rekening met vele factoren: de behoeften van de kinderen, de kosten van de kinderbijslag, de inkomens van beide ouders, de voogdijregeling, en de kosten van dagopvang en ziektekostenverzekering.

Hoogte van kinderalimentatie

De alimentatie is afhankelijk van de financiële middelen van beide ouders en de levensstandaard die tijdens het huwelijk werd bereikt. In zeldzame gevallen kan een ouder worden veroordeeld om meer te betalen dan de richtlijnen van de staat voorschrijven. Als een van de ouders een aanzienlijk vermogen of een hoog inkomen heeft, kan hij of zij worden veroordeeld tot betaling van een groter deel van de kinderalimentatie. Kinderalimentatie kan nog verschillende jaren in de toekomst worden betaald, zelfs als de omstandigheden van een ouder aanzienlijk verbeteren.

In sommige gevallen kan een ouder de alimentatie wijzigen of beëindigen. Dit gebeurt meestal wanneer er een verandering optreedt in de financiële situatie van een van de ouders. Of wanneer de kinderen volwassen worden. Ouders die niet in staat zijn hun alimentatieverplichtingen na te komen, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

In Nederland zijn ouders verplicht om de kosten van verzorging en opvoeding te betalen tot het kind 18 is geworden. Van 18 tot 21 jaar geldt dat ouders de kosten van levensonderhoud en studie moeten betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.